ارسال شکایت به مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

در صورتی که تمایل به پیگیری شکایات خود دارید قبل از ثبت شکایت از طریق فرم ورود کاربران به سایت لاگین کنید

فرم ارسال شکایت

اطلاعات شخصی

نام :

*

نام خانوادگی :

*

نام پدر:

شماره شناسنامه:

کدملی:

محل صدور:

تاریخ تولد:

وضعیت خاص:

رشته تحصیلی:

شغل:

آدرس مجل کار:

تلفن محل کار:

آدرس محل سکونت:

تلفن محل سکونت:

شماره تلفن همراه:

ایمیل:

اطلاعات حقوقی

نام شرکت:

شماره ثبت:

زمینه اصلی فعالیت:

مدیر عامل:

آدرس شرکت:

کدپستی:

تلفن:

دورنگار:

ایمیل:

طرح شکایت

نام دستگاه یا واحد سازمانی مورد شکایت:

آیا در رابطه با شکایت خود مدرکی دارید؟

ضمیمه فایل مدارک شکایت

آیا در مراجع دیگر طرح شکایت داشته اید؟

تعداد برگه های ضمیمه نتیجه شکایت قبلی

نام مرجع مراجعه شده؟

فایل ضمیمه نتیجه شکایت قبلی

آیا شکایت پیرامون موضوع قبلی تکرار شده است؟

کد پیگیری شکایت قبلی؟

خلاصه موضوع :

*

کد امنیتی

لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*